Poskytnutí dotace za rok 2018

Poskytnutí dotace za rok 2018

Dotace 2018, úhrada dopravy na utkání/turnaje.

Rugby Club Nové Město na Moravě z.s. chce tímto poděkovat radě města Nového Města na Moravě za poskytnutí neinvestiční dotace za rok 2018 za účelem činnosti spolku, zejména úhrady nákladů spojených s dopravou na místa mistrovských zápasů, turnajů.
Z dotace byl hrazen jak pronájem minibusu od přepravní společnosti ZDAR a.s. , tak i individuální doprava soukromými vozidly.