Pozvánka na výroční členskou schůzi

Pozvánka na výroční členskou schůzi

.

Dne 15.12.2018 od 18hod. se uskuteční členská schůze  RC Titáni NMNM z.s., Vlachovice 38, 59231

Místo konání: klubovna klubu

Návrh programu členské schůze:

1.Uvítání zahájení, prezence členů
2.Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.Aktualizace členské základny
4.Zpráva o hospodaření
5.Zpráva o sportovní činnosti
6.Výhled na rok 2019
7.Diskuze
8.Závěr, usnesení

Další body jednání mohou být doplněny na základě žádosti některého z přítomných členů.