Pro členy

Výše ročních členských příspěvků: 2500,- dospělí, 1500,- studenti a ženy, 1200,- mládež do 15let.

Vnitřní předpis RC dále určuje vyjímky z placení členských příspěvků.

Termíny pro zaplacení: ½ do konce března 2017, ½ do konce června 2017 
(možno zaplatit i celou sumu to však platí pouze pro termín 3/2017)

Číslo účtu000000-4284991309/0800

Členské příspěvky prosím zasílejte na uvedené číslo účtu v České Spořitelně, jako variabilní symbol prosím uveďte vaše rodné číslo, do poznámky uveďte jméno člena a rok narození.

PDFProhlášení o vstupní lékařské prohlídce

PDFSouhlas zákonného zástupce

PDFŽádost o vystavení

PDFPřihláška do klubu

PDFStanovy spolku

PDFProplacení cesty na turnaje

PDFOstaršení